Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Och ik mag wel droevig schreien

Deze melodie, met wijsaanduiding "Ik placht wel in de tijd voor deze" is voor het eerst afgedrukt in 1646 in Spaerens Vreughden-Bron. De tekst van "Och ik..." vinden we voor het eerst in het Amsterdams Minnebeekje (1637/8), daar echter met een wijsaanduiding die naar een andere melodie (met een andere strofevorm) verwijst. De melodie blijkt vrij populair gedurende de 17e eeuw tot halverwege de 18e eeuw, gezien het grote aantal contrafacten, waaronder zelfs geestelijke, maar buiten de Nederlanden lijkt de melodie niet voor te komen.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWilt u mensch nu seer verblijden, / Siet hier nu [...] [in handschrift] al quam trien mij nu eens [...]   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | Ander Och ik mag wel droevig schreien
Bolognino GL1645 (1645), p110 [nr. 54]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt o mensch u nu verblijden, / Siet hier nu de [...] In 't gheselschap Ruyse-muysen  
Bolognino, H. Guil.] | Nieuw-Liedeken Och ik mag wel droevig schreien
BWBeth1645 (1645), p47 [nr. 30]
,4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt Dryvuldich, een in wesen, / Vader, Soon en [...] In 't geselschap ruyse muysen  
Nieuw Liedeken, Van de alder-heylighste Dryvuldighheydt Och ik mag wel droevig schreien
BWBeth1645 (1645), p131 [nr. 84]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck placht in den tijdt voor desen, / Soo [...] Och! ick mach wel droevigh schreyen  
Och ik mag wel droevig schreien
HaZomerbloempjes1646 (1646), p220 [nr. 77]
4a 4a 4B,4B 4c 4c 4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn gemoedt verheught van binnen / Als ick gae [...] Ick placht in den tijdt voor desen   muzieknoot 
Ooyevaer, Guilliaum | Overdencking van de [...] Och ik mag wel droevig schreien
SparensVb(2)1646 (1646), p163 [nr. 75]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAerdig Wijntjen, edel natjen / Eerst gekomen uyt [...] Rousemouse, &c.  
Bleu, D.L. Och ik mag wel droevig schreien !
AmVrolijkheid1647 (1647), p64 [nr. 23]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWildy u in Godt verblijden, / Sedt al ijdelheyt [...] Men placht inden tijt voor desen  
Liedeken Och ik mag wel droevig schreien
VrOpgang1649 (1649), p26 [nr. 13]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D,4DWel hoe vrient, hoe staen u oogen / Soo diep in [...] Ondertuschen ruyse-muysen  
[Mommaert, Joan] / [...] | Klaegh-liedeken, [...] Och ik mag wel droevig schreien
Mommaert BrN1650 (1650), p216 [nr. 69]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ick mach wel droevigh schreyen / Dat ick moet [...] Van Ruyse muysen  
Een kluchtigh Liet hoe een Vrijster 7. jaer om [...] Och ik mag wel droevig schreien
AmRommelz1651 ([1650+]), p18 [nr. 12]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch voedster van myn Leven / Bloeme wilt nu [...] Ick plagh wel inden tijt voor desen  
door Lieffde verwin [...] | Liet Och ik mag wel droevig schreien
Redel ET1651 (1651), f35r [nr. 3]
,4a,4a,4B,4B,4c,4c,4D,4DSij deden die kadt een lobbetien aen / Lobbetien aen [geen wijsaanduiding]  
Och ik mag wel droevig schreien ?
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f16r [nr. 13]
.4A 2A.4A 2b 2b 4C 4CIck plach wel in den tydt voor dezen [instr.] Ick plach wel in den tydt voor dezen   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Och ik mag wel droevig schreien
Eyck FL(2)1654 (1654), f54v [nr. 48a] transcr.Modo 2. [instr.] Modo 2.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Och ik mag wel droevig schreien (VAR)
Eyck FL(2)1654 (1654), f54v [nr. 48b] transcr.M.3. [instr.] M.3.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Och ik mag wel droevig schreien (VAR)
Eyck FL(2)1654 (1654), f55r [nr. 48c] transcr.M.4. [instr.] M.4.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Och ik mag wel droevig schreien (VAR)
Eyck FL(2)1654 (1654), f55r [nr. 48d] transcr.Modo 5. [instr.] Modo 5.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Och ik mag wel droevig schreien (VAR)
Eyck FL(2)1654 (1654), f55v [nr. 48e] transcr.Filidatje ne√™rgezegen, / Met haar boezem half ontregen Altemet eens ruizemuizen  
Hoe most'er dat [...] | MINNE-DROOM Och ik mag wel droevig schreien
Olipodrigo(1)1654 (1654), p116 [nr. 28]
4a 4a 4B 4BJESUS CHRISTUS is voor desen / (Soo wy by [...] Och! ick mach wel drouvigh schreyen   muzieknoot 
Swaen, G. de] | De Acht Saligheden... Och ik mag wel droevig schreien
Swaen ZZT1655 (1655), p15 [nr. 9]
4a 4a 4B.4B 4c 4c 4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEertijdts placht ick eens te achten / Op u [...] Ick placht inden tijdt voor desen  
Och ik mag wel droevig schreien
Loemel GOrpheus1660 (1660), p99 [nr. 37]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenReynste Maeghd, en soetste Moeder / Van den [...] Och! al quam my Truy self vryen  
Vleeschoudere, Peeter de | Lof-sangh van de H. [...] Och ik mag wel droevig schreien
Vleeschoudere RU1660 (1660), p194 [nr. 5]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodheyd, die u hier komt toonen, / Onder dees' [...] Och! al quam my Truy nu vryen  
Vleeschoudere, Peeter de | Gheestelycken [...] Och ik mag wel droevig schreien
Vleeschoudere RU1660 (1660), p222 [nr. 26]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterent' Is soet JESUS te ghedincken, / Die syn vreughd [...] Och! al quam my Truy self vryen  
Vleeschoudere, Peeter de | Jubilus de ss. [...] Och ik mag wel droevig schreien
Vleeschoudere RU1660 (1660), p231 [nr. 29]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel goe vrient hoe staen u ooghen / so diep inden [...] ondertusschen ruyse muysen  
[Mommaert, Joan] | Van een seecker [...] Och ik mag wel droevig schreien
HsGeUB 1485 (1661-1668), f61r [nr. 37]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DUyt den alderhooghsten throone / Van den hemel [...] O Maria, die als heden  
Sambeeck, J. van | Een ander Och ik mag wel droevig schreien
Sambeeck GJ1663 (1663), p200 [nr. 84]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchaemt u werelt, schaemt u menschen / Die na [...] In 't geselschap ruysen muysen  
Sambeeck, J. van | Daer na giet hy 't [...] Och ik mag wel droevig schreien
Sambeeck GJ1663 (1663), p239 [nr. 104]
4a 4a 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu grondeloose goetheit / En oneyndelijcke soetheit O Maria, die als heden  
Sambeeck, J. van | Verre sy van my dat [...] Och ik mag wel droevig schreien
Sambeeck GJ1663 (1663), p310 [nr. 135]
4a 4a 4B 4B.4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe sal ick, een vat vol sonden / Derren uwen lof [...] Wel hoe vriend hoe staen uw' ooghen  
Vleeschoudere, P. | Eer-ghe-sangh. Van [...] Och ik mag wel droevig schreien
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p251 [nr. 77]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DOch hoe light ghy in de krebbe, / Moght ghy dan [...] Van ruyse-muysen  
Vleeschoudere, P. | Smeeck liedeken. [...] Och ik mag wel droevig schreien
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p345 [nr. 111]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DHoe ellendigh zijn mijn daghen, / 'k Maghse wel [...] Wy sullen gaen ruyse-muysen  
J.G. | t'Samen-spraeck [...] Och ik mag wel droevig schreien
Orgelp1664 (1664), p69 [nr. 22]
4a 4a 4B 4B 4c 4c,4D,4DSa, sa, esel ghy moet buyghen, / Voor u meester [...] In't gesach van truyse muyse  
Desen nieuwen Discipel Christi, hebbende victorie [...] Och ik mag wel droevig schreien
SpeelhofLG1666 (1666), p10 [nr. 8]
4a 4a 4B 4B


1-30 of 61

first
next 30
last

tabelbreedte