Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Psalm 009 Datheenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanSie prijst den Heer mit blijden schijn, / Alle [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Ecce nunc [...] Psalm 009 Datheen
Utenhove 26APs1559b (1559), p54 [nr. 21]
.4A.4A.4b.4bSie, pryst den Heer, mit blyden schyn, / Alle des [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Ecce nunc [...] Psalm 009 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f135r [nr. 86]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe kinderen van Aron meest / stonden verciert [...] De tout mon cueur   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het CXII. Liedeken Psalm 009 Datheen
Fruytiers EWS1565 (1565), p208 [nr. 112] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ic sal tsHeeren lof maken cond. / Uut alle [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Confitebor tibi [...] Psalm 009 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p26 [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer ick wil u uut s'herten grondt, / Prysen end [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM IX Psalm 009 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fb4v [nr. 9] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ick sal loven den Heere fyn / Ja uuten gantsen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Confitebor tibi [...] Psalm 009 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f11v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sie, prijsst den Heer met blyden schyn, / Alle [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Ecce nunc [...] Psalm 009 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f216r [nr. 134]
.4A.4A 5b 5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De vader zand zyn trouwe knecht, / Het [...] Psalm 9  
Coornhert, D.V. | liii Psalm 009 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fF3v [nr. 52]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen werck man ist werx eynd een lust, / Den [...] Psalm. 9  
Coornhert, D.V. | xxxiii Psalm 009 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fI5v [nr. 89]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKe Marvillie, Ke Diablos, / Moet ik nu te voet en [...] vanden ix. Psalm. Heer ick wil u uut [...]  
Reael, Laurens [...] | Den iiij. Psalm. [...] Psalm 009 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f4v [nr. 4]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe boose syn haestelijck al / In haer stricken [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] Psalm 009 Datheen
VrWSA1579 (1579), fC8r [nr. 1]
.4A.4A.4b.4bVan ganscher herten ende cracht / Wil ick hooch [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De neghende Psalm. [...] Psalm 009 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fB1v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort broeders susters over al / Die daer getelt [...] vanden ix. Psalm  
Psalm 009 Datheen
SchrL1580 (1580), f140r [nr. 143]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die vader sant zijn trouwe knecht, / het [...] Psal. 009  
Coornhert, D.V. | Davidt singt weder Psalm 009 Datheen
Coornhert Tw1582 (1582), fB5r [nr. 3]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *God heeft zijn volck verworpen niet, / Dat hy te [...] van den 9. Psal. [!] Heer ick wil u uut [...]   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Den veerthienden [...] Psalm 009 Datheen
Fruytiers SPR1582 (1582), fC4r [nr. 14]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTgheslacht' op aarden menschelyck / Heeft al een [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | vi. Rym Psalm 009 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p102 [nr. 21]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Van ganscher herten ende cracht, / Wil ick hoog [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den ix. Psalm. [...] Psalm 009 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fB1r [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNimant in Godt mach zijn verblijt / Dan die in [...] Psalm ix. Heer ick wil u uut t'sherten gront  
Honich, T.C. Psalm 009 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f3r [nr. 2]
.4A.4A.4b.4bSy staen voor Godt in grooter weerd' / Die hier [...] Psalm ix. Heer ick wil u uut s'herten grondt  
Honich, T.C. Psalm 009 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f16r [nr. 18]
.4A.4A.4b.4bIck can u die Christum bemint / Niet verbergen, [...] vanden 9. Psalm, Heer ick wil u uut sharten gront  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 009 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f83r [nr. 23]
.4A.4A.4b.4bMet een toegheneghen ghemoedt / Wensch ick u Gods [...] van den 9. Psalm: Heer ick wil u uut [...]  
Clock, Leendert Psalm 009 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p389 [nr. 126]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn ziele wilt prijsen den Heer / Singt een [...] van den Neghenden Psalm: Heer ik wil u uut [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken, [...] Psalm 009 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL2r [nr. 5]
.4A.4A.4b.4bSweling. a q. Psalm .9. [instr.] Sweling. a q. Psalm .9.   muzieknoot 
Sweling / Sweelinck, Jan Pietersz.] Psalm 009 Datheen
HsThysius (1595-1630), f240v [nr. 403]Psalm 9 [instr.] Psalm 9   muzieknoot 
Psalm 009 Datheen
HsThysius (1595-1630), f241r [nr. 404][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 009 Datheen
HsThysius (1595-1630), f241r [nr. 405]Met een toegheneghen ghemoedt / Wensch ick u Gods [...] Vanden 9. Psalm: Heer ick wil u uut sherten grondt  
Clock, Leendert] Psalm 009 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f69v [nr. 53]
.4A.4A.4b.4bHeer ick wil u uut shertsen gront / Prysen, end [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den ix. Psalm Psalm 009 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f117r [nr. 96]
.4A.4A.4b.4bAnna die lieve Weduw' vrou / Diende den Heer [...] van den 9. Psalm: Heer ick wil u uyt [...]  
Clock, Leendert Psalm 009 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p63 [nr. 28]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer ich Wil V Wt 's Herten gront, den 9 sallem [instr.] Heer ich Wil V Wt 's Herten gront, den 9 sallem   muzieknoot 
Psalm 009 Datheen
I-HsSoldt (1599), p44 [nr. 28]De Godt Abrahams en Isaacs, / De God Jacobs en [...] vanden neghensten Psalm  
Psalm 009 Datheen
Straten SomNSL1599 (1599), fF1v [nr. 26]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 174

first
next 30
last

tabelbreedte