Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIs dit niet wel een vreemde gril? / 't Sou hier [...] Van d'Engelsche indrayende dans Londesteyn  
J.J. Starter [...] | Is dit niet wel een [...] Bravade Londesteyn audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 1
txtLuchtige Maeghden, datmen u vraeghden, / Wat dat [...] O myn Engeleyn, รด myn Teubeleyn, &c.  
J.J. Starter [...] | Luchtige Maeghden, [...] The hunt is up audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 2
txtBlydschap van mijn vliet, / laet ick mijn bereijen Twas a youthful knight, w[hi]ch loved a [...]  
J.J. Starter [...] | Blydschap van mijn vliet Blijdschap van mij vlied audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 3
txtGoddinne, wiens minne, / mijn sinnen altyd Peckingtons pond  
J.J. Starter [...] | Goddinne, wiens [...] Packington's pound audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 4
txtSilvester inde morghen-stond / Begaf hem op de jaght Sir Eduward Nouwels delight  
J.J. Starter [...] | Silvester inde [...] Silvester in de morgenstond audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 5
txtLieflocksters van de min, / Die voor syn soete krachten Com Sheapherdes deck your heds.  
J.J. Starter [...] | Lieflocksters van de min Come shepherds deck your heads audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 6
txtKheb veel nachten lang gewaeckt, / Als een ander [...] Y have waked the Winters Nights  
J.J. Starter [...] | Kheb veel nachten [...] I have waked the winter's nights audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 7
txtO eenigh voedsel van myn jeughd! / Fonteyn van [...] Kits Allemande  
J.J. Starter [...] | O eenigh voedsel [...] Kits allemande audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 8
txtAllemande Angloise [instr.]  
J. Dowland (muziek) [...] | Allemande Angloise Sir John Smith allemande audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 9
txtTraen, oogen, traen, en word fonteynen / Door u [...] Doulants Lacrymae  
D.R. Camphuysen [...] | Christelijcke Klachte Lacrimae (1) audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 10
txtTraen, oogen, traen, en word fonteynen / Door u [...] Doulants Lacrymae  
J. Dowland [...] | Christelijcke [...] Lacrimae (1) audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 11
txtWanneer de groote Dagh, die eens moet zijn, / [...] Gaillarde Essex  
D.R. Camphuysen [...] | Van 't Laetste oordeel Can she excuse audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 12
txtVan te strijden wil ick zingen, / zingen een [...] Frogs Gailiarde  
D.R. Camphuysen [...] | Christelijck Gevecht Frog's galliard audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 13
txtDaer wordt gereden-zift, / hoedanig heerschappy C. Pypers Pavane  
D.R. Camphuysen [...] | Van volmaeckte Regering Piper's pavan audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 14
txtPavaen Lacrymae [instr.] Pavaen Lacrymae  
Jacob van Eyck [...] | Pavaen Lacrymae Lacrimae (1) audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 15
txtReysig geselschap! dat den grijsen top / Van [...] Doulants tweede Lachrime  
J. Lodenstein [...] | Reysig geselschap! Lacrimae (2) audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 16
txtAch bitterheyt! / Ach! ach! waer vlieden wy? Engels Com again  
A. Valerius [...] | Ach bitterheyt! Come again audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 17
txtWanneer het hert nu klaer / van zonden en gebreken Pavane Philippi  
D.R. Camphuysen [...] | Noodtzakelijcke Wacht Philip's pavan audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 18
txtFantasie 1 [instr.] Fantasie 1  
Thomas Lupo [...] | Fantasie 1 audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 19
txtFantasie 6 [instr.] Fantasie 6  
Thomas Lupo [...] | Fantasie 6 audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 20Doen Phoebus vertoogh, / en Cynthiaes oogh O doe not, doe not kil me yet for Iam not  
J.J. Starter [...] | Doen Phoebus vertoogh Als Phoebus vertoog audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 21
txtIck weet niet wat myn Vryster schort, / Sy [...] My Mistris sings no other song  
J.J. Starter [...] | Ick weet niet wat [...] My mistress sings no other song audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 22
txtIs Bommelalire soo groote geneughd, / Dat het [...] Was Bommelalire so pritty a play  
J.J. Starter [...] | Is Bommelalire soo [...] Bommelalire audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 23
txtHier leg ick nu in' t Graf, / die met mijn geyle [...] Ick vrijde op een tijt een soet Menniste  
C. van Langerack [...] | Klagte van Jan [...] Verjubileer u gij Venus' jongens audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 24
txt


24 results

tabelbreedte