Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


PROJECT

Digitalisering Onder de groene linde (1992-2009)

[no english translation available]

De collectie veldwerkopnamen "Onder de groene linde" van Ate Doornbosch en Will Scheepers is door medewerkers van het Meertens Instituut in diverse fasen digitaal ontsloten en gedigitaliseerd:

– Kees Grijpink (audio-afdeling) digitaliseerde in 2001 de ca. 524 magnetische geluidsbanden waarop de veldwerkopnamen tot die tijd waren bewaard.

– Henk Rave (afdeling Volkskunde, later Nederlandse etnologie) voerde in de periode 1997-2002)de opnamegegevens van meer dan 7000 liederen in in de Liederenbank, vanuit chronologische klappers uit de tijd van Doornbosch. Eerder maakte Rave een begin met de ontsluiting van het Handschriftenarchief (HSA) van Onder de groene linde, waarin de brieven van en aan de informanten worden bewaard. Het betrof ca. 3000 liederen in brieven van zangers wier achternaam met A of B begint (1992-1997).

– Martine de Bruin zette mp3's van alle 7000 geluidsopnames in de Liederenbank (2005).

– Martine de Bruin, Edwin Brinkhuis e.a. scanden de ca. 3500 papieren transcripties, die vervolgens in de Liederenbank toegankelijk werden gemaakt (2006).

– Ineke van Beersum stelde ruim 1300 zangersbiografieën samen ten behoeve van de Liederenbank, samen met administratief medewerker Henk Rave en de stagiaires Annemiek de Jonge en Marijke Horde (2004-2009).

– Tijdens het project Dutch Folksongs as Musical Content (2007-2009) werden de muziektranscripties omgezet in het digitale formaat van WITCHCRAFT, zodat ze nu doorzoekbaar zijn met melodieënzoekmachines.


Henk Rave voert opnamegegevens van Onder de groene linde in.
Meertens Instituut, Keizersgracht, Amsterdam, 1997.