Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


PROJECT

CD-collectie

[no english translation available yet]

Het Meertens Instituut heeft vanaf de jaren '90 een bescheiden maar niet onbetekenende cd-collectie met Nederlandstalige liederen opgebouwd, die via de Nederlandse Liederenbank is ontsloten. Niet alleen de titels van de cd's zijn beschreven, als bronnen, maar ook de afzonderlijke tracks, als liederen. Dit is een langlopend project, uitgevoerd door bibliotheekmedewerker Tineke Tegelaers onder leiding van Ellen van der Grijn.

Speerpunten van de collectie zijn:
– de opnames van Camerata Trajectina (volledig), die verder worden geïntegreerd in de Liederenbank tijdens het NWO-KIEM project "Camerata Trajectina in de Nederlandse Liederenbank", in samenwerking met de Stichting Camerata Trajectina en New Arts International (2014).
– opnames van andere ensembles die zich bezighouden met oude of traditionele Nederlandse muziek.
– dialectmuziek. Op dit vlak is er in de jaren '90 een brede collectie aangelegd met populaire muziek in dialect uit alle provincies van Nederland en (in mindere mate) Vlaanderen.
– smartlappen. In dit segment is gestreefd naar een representatieve selectie.