Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Vleeschoudere, P. (auteur)
title: Lof-sangh van den alder-grootsten, alder-soetsten, ende alder-heylighsten Naem Jesus, den welcken ghe-viert word op den vyf-thiensten dagh van Januarius
first line: Ver-heft nu al-te gaer / Ghy Christelycke schaer all songs with this text 
text norm: Verhef nu altegaar Gij christelijke schaar (1 song)
no. of stanzas: 8
music: without musical notation
genre: loflied / Christuslied / vermaanlied (geestelijk)
keyword: Jezus / naamgeving / orgel / lier / fluit / citer / vedel / trommel / trompet / muziek / aanroepen / zaligmaker
 
melody names (3):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Partage librementPartage librement (7 songs)
O Coridon is 't dagh?Partage librement (7 songs)
Hoort Cloris myn ver-soeckPartage librement (7 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  . 
3A 3A 3B 3C 3B 3C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: De derde wijsaanduiding is het incipit van BMoeselken1659 026, aldaar met dezelfde Frans wijsaanduiding "Partage librement", zij het wel met een licht afwijkend strofeschema.
record ID: 197614

source:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
title:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
page: p77 (song number 24)