Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Ander Liedeken niet om te dansen, van eenen kloecken Camp-vechter, die victorie heeft ghevochten, ende totten eynde ghepersevereert, maer niet afghevallen; ghelijck dees twee voornoemde dwaese variable gheesten
first line: O goddelijcke strael! / Waer door gheneest mijn quael all songs with this text 
text norm: O goddelijke straal Waardoor geneest mijn kwaal (1 song)
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
genre: devoot lied (geestelijk)
keyword: Maria / afscheid wereld / afscheid familie / afscheid geliefde / afscheid vrienden / christelijk leven / verzoek aan Maria om bescherming
 
melody names (3):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Ick drincke nieuwen mostIk drink de nieuwe most (317 songs & extra informatie)
O nacht! รด blyden nachtIk drink de nieuwe most (317 songs & extra informatie)
La NormandeIk drink de nieuwe most (317 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  ,  .
3A 3A 5B 5B 3C 5C 4d 3E 3E
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 9
record ID: 36817
project: Zuid-Nederlandse Liederenbank

source:

siglum:SpeelhofLG1666 (1666)
title:HET II. DEEL VANDEN SPEEL-HOF DER LIEFDE GODTS, Ghemaeckt door eene Religieuse der [...]
page: p5 (song number 5)
copy used: Gent UB: G 2494
available: scan of the full source (books.google.nl)