Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


1. Een meisje ging wandelen des morgens aan 't strand
Een bootje dat vlagde leiree leiree
En straks was de vriend'lijke schipper ter hand
Die sprak er: Schoon kind, vaart ge mee, mee, mee,
Die sprak er: Schoon kind, vaart ge mee?
't Is 't rechte getij om te varen
Nu de morgenzon danst op de baren
Schep moed dan, schoon kind, en vaar mee. ) 2x

2. Het meisje met blosjes op voorhoofd en wang
Stond peinzend aan d' oever der zee, der zee
Daar klonk uit den hoge een tovergezang
Daar murmelde 't zacht langs de ree ree ree
Daar murmelde 't zacht langs de ree.
Ga varen lief meisje, ga varen
Gewiegd op de hupp'lende baren
Gij voert het geluk met u mee. ) 2x

3. Maar tranen bedauwden het moederlijk oog
Het scheiden, het missen doet wee, doet wee
Maar troostend begon weer de zang van omhoog
En luider herhaalde de ree, de ree,
En luider herhaalde de ree:
Ga maar varen lief paartje, ga varen,
Zo gelijk van gemoed en van jaren
In 't zonlicht van voorspoed en vree. ) 2x

4. Wat deed nu het meisje, het waagde de kans
En blij riep de schipper: Hoezee hoezee
De golfjes die droegen met vrolijke dans
Hun bootje langs d' effene zee zee zee
Hun bootje langs d' effene zee.
Laat varen jong paartje, laat varen
Gewiegd op de hupp'lende baren
Doorkruist het de veilige zee. ) 2xDames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]