Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

loflied

categorie: godsdienst
lied waarin lof wordt geuit op een al dan niet goddelijk persoon of een zaak. Dit genre kan overlappen met Christuslied, Marialied, heiligenlied enz. Er zijn ook wereldlijke lofliederen, bijvoorbeeld op een geliefde of op een politiek leider. Degene die wordt geloofd is vaak te vinden via het zoekveld "trefwoord".

Genre loflied: 7895 liederen.


voorbeeld 1

Een Lofsangh der Jonckfrauwen Mariae

Myn siel' maeckt groot den Heer,
Myn gheest verhueght hem seer,
In mynen Godt vol trauwen.
Hy is myn saelicheit,
End wil oock die kleynheit,
Syner dienstmaeght aenschauwen.

Siet hierom sullen my,
Alle gheslachten vry,
Wel ghelucksaeligh achten:
Want onse Godt seer goet,
Groote dinghen nu doet,
Doer sijn handt sterck in krachten.

Heyligh is sijne naem,
(etc.)

Uit: Petrus Datheen, De Psalmen Davids, ende ander lofsanghen (1566).

Deze Lofzang van Maria, ontleend aan het Evangelie van Lucas, wordt in het Latijn 'Magnificat' genoemd.
naar dit lied